Aanbod

Kortdurende psychologische begeleiding

Mobilé verzorgt kortdurende psychologische begeleiding vanuit een oplossingsgericht gedragstherapeutisch kader bij milde psychologische problemen gericht op:

  • Angst en paniek
  • Somberheid en depressie
  • Stressklachten, overspannenheid en burn-out
  • Negatief zelfbeeld
  • Problemen met werk, studie of loopbaan
  • Dwangmatig denken, piekeren of handelen
  • Verwerking van traumatische gebeurtenissen
  • Verlies en rouw
  • Psychische klachten ten gevolge van gezondheidsproblemen

Wij verzorgen een heldere verslaglegging aan de (bedrijfs)arts in de vorm van een intakeverslag, tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie. Hierin worden de behandeldoelen en het behandelplan beschreven en de voortgang hiervan geëvalueerd.


Werkgevers en trajecten bij Mobilé

In het kader van wet verbetering poortwachter zijn werkgevers in toenemende mate verantwoordelijk voor het ziekteverzuim van hun medewerkers. Als gevolg daarvan zijn werkgevers gebaat bij een snelle en adequate aanpak van psychische klachten van werknemers. Wachtlijsten verergeren deze klachten en verhogen de (verzuim)kosten. Daarom biedt onze praktijk binnen tien werkdagen na aanmelding al een intakegesprek aan. De behandeling kan de week daaropvolgend over het algemeen beginnen. Zo wordt voorkomen dat klachten onnodig verergeren en zal het reïntegratietraject sneller ingezet kunnen worden. Indien gewenst kan er contact onderhouden worden met de bedrijfsarts, afdeling personeel en organisatie, casemanager en/ of leidinggevende. Uiteraard kan er naar niet artsen alleen een beperkte verslaglegging ten aanzien van de procesinhoudelijke kant van het traject plaatsvinden. Wij geven tevens gerichte adviezen voor de werkomgeving/ leidinggevende. In alle gevallen moet de cliënt toestemming geven voor overleg. Wij volgen hiermee de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Voor de meeste mensen geldt dat zij sneller herstellen als zij bij het werk betrokken blijven. Het nuttig bezig zijn geeft steun, structuur en voldoening. Bovendien blijkt dat bij lange afwezigheid de drempel naar het werk groter wordt. Cliënt kan ondersteuning van ons ontvangen tijdens het reïntegratietraject ten aanzien het bespreekbaar maken van zijn taken (wensen, mogelijkheden, plan van aanpak). Deze gesprekken kunnen met ons worden voorbereid. Ook is het mogelijk dat wij meegaan naar de gesprekken om cliënt daarbij te ondersteunen. Wij zijn voor een vlotte, maar verantwoorde terugkeer naar de werkvloer. Een andere reden die wij hiervoor hebben is dat de werkvloer de plek bij uitstek is om te oefenen met nieuw gedrag, zoals bijvoorbeeld het aangeven van grenzen.


Bekijk onze therapievormenNeem contact op met Mobilé