Visie

Kortdurende cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en systeemdenken vormen de basis van onze aanpak en denkwijze.

Mensen begeleiden bij het (her)vinden van hun kwaliteiten en persoonlijke levenskracht en hen helpen bij het omgaan met weerstanden en valkuilen maakt ons enthousiast. Wij geloven dat mensen in beweging komen als zij gestimuleerd worden om andere perspectieven te ontwikkelen. Wij begeleiden mensen graag naar een door hen gewenste verandering. Kortdurende cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en systeemdenken vormen de basis van onze aanpak en denkwijze.

Onze specialisaties omvatten (Cognitieve) Gedragstherapie, Oplossingsgerichte Therapie, Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness en EMDR.

Wij werken evidence based en volgens de meest recente richtlijnen (o.a. Keijsers, Van Minnen, Hoogduin 2011). Dat wil zeggen dat de technieken die wij gebruiken een wetenschappelijk bewezen effectiviteit hebben en/of gelden als best practice. Onze dienstverlening is laagdrempelig, zorgvuldig en doelgericht.

Wij streven naar transparantie in onze trajecten. Dit komt tot uitdrukking in een heldere verslaglegging (intakeverslag, tussenevaluaties en eindverslag), duidelijk geformuleerde trajectdoelen, overleg met andere betrokkenen (bedrijfsarts/huisarts/ ed) en een goede bereikbaarheid. Al het overleg wordt teruggekoppeld met u als cliënt en vindt uiteraard pas plaats na uw toestemming daarvoor.

Klachten kunnen veroorzaakt en beïnvloed worden door zowel psychische als lichamelijke factoren. Daarom staan wij een multidisciplinaire aanpak voor en werken wij graag samen met andere hulpverleners zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, huisarts, psychiater en haptonoom. Wij streven hierbij naar een optimale coördinatie van zorg.

Op aanvraag verzorgen wij graag een presentatie of voorlichting over onze praktijk, onze manier van werken, onze visie en onze producten.

Maak kennis met onze pyschologenBekijk onze diensten