Visie

Persoonlijk maatwerk en krachtgericht werken vormen de basis van onze visie en werkwijze

Mensen helpen bij het (her)vinden van hun kwaliteiten en persoonlijke levenskracht en hen helpen bij het omgaan met weerstanden en valkuilen, is onze expertise.

Een disbalans kan bij iemand ontstaan (of in stand worden gehouden) zowel door privé- of door werkgerelateerde omstandigheden als door persoonsfactoren.

Op basis van onze ervaring weten wij dat mensen in beweging komen als zij worden gestimuleerd om andere perspectieven te ontwikkelen en/of een adequatere copingstijl te leren hanteren. Wij begeleiden mensen in het proces naar een door hen gewenste verandering, om zo weer hun balans te herstellen.

Dit doen wij aan de hand van het leveren van maatwerk; het in gezamenlijkheid met de cliënt exploreren wat hij of zij nodig heeft en hoe we daarbij zijn/haar kwaliteiten en krachtbronnen kunnen activeren en inzetten. We analyseren daarbij wat belemmerende factoren zijn (persoonlijkheidskenmerken/coping), die herstel in de weg kunnen zitten.

Als de cliënt in omstandigheden verkeert die ontwrichtend voor hem zijn en/of blijven, dan kijken we wat helpend kan zijn en op welke wijze de cliënt kan leren om anders met de omstandigheden om te gaan.

Wij maken gebruik van technieken uit de diverse evidence-based therapievormen. Nadere informatie hierover is te vinden onder het kopje ‘therapievormen’.

Informatie over onze manier van werken en onze aanpak, staat nader vermeld onder het kopje ‘aanbod’.

Maak kennis met onze pyschologenBekijk onze diensten