Kosten en vergoeding

Wij werken veelal voor bedrijven en krijgen onze verwijzingen via bedrijfsartsen.

Kosten en vergoedingen

Vanzelfsprekend zijn ook individuele cliënten welkom in onze praktijk. Onze dienstverlening wordt door verzekeraars vergoed volgens de door hen opgestelde richtlijnen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u in elk geval een verwijsbrief van uw huisarts waarin expliciet wordt verwezen naar de Basis GGZ. Vanaf 2013 vallen aanpassingstoornissen, relatieproblemen, werkproblemen en psychische klachten ten gevolge van gezondheidsproblemen niet meer in de verzekeringspakketten en worden dus niet vergoed. Houdt u er wel rekening mee dat uw ziektekostenverzekering nog wel uw eigen risico met u kan verrekenen.

Onze psychologen hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars:  VGZ/IZZ/Univé, CZ/Delta LLoyd/Ohra, Menzis/Anderzorg/Azivo, ONVZ, DSW, Achmea/Zilverenkruis/Interpolis/FBTO, ENO, Caresq, OWM/Zorg en Zekerheid, ASR/Ditzo. NB: er vallen diverse labels onder de deze hoofdzorgverzekeraars.

Als er geen vergoeding van uw zorgverzekeraar mogelijk is, dan worden de kosten aan uzelf gefactureerd. U kunt dit dan niet declareren bij uw verzekering. De kosten hiervoor bedragen €105,- euro per sessie.

Betalingsvoorwaarden

De cliënt is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste informatie bij zijn zorgverzekeraar. Als praktijk zullen we zoveel mogelijk voldoen aan de gestelde eisen. Verder gelden de betalingsvoorwaarden van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Bij aanvang van het traject zal een behandelingovereenkomst getekend worden waarin de afspraken ten aanzien van tarief en betaling zijn vastgelegd.

Uit praktische overwegingen brengen wij gesprekken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd, of waarop u niet verschijnt, rechtstreeks bij u in rekening voor een bedrag van €50,-. Een bericht van verhindering kunt u op elk tijdstip van de dag doorgeven per telefoon of per mail.

Lees meer over onze dienstenNeem contact op met Mobilé