Trajecten

Wij streven naar kortdurende therapie, dat wil zeggen dat er tussen de één en de 15 sessies nodig zijn.

Zo verlopen onze trajecten

Na aanmelding ontvangt u een vragenformulier. Daarop noteert u naast uw algemene gegevens ook uw hulpvraag. Daarnaast wordt u gevraagd een online klachtenlijst in te vullen (BSI), om ook op een objectieve wijze uw klachtenniveau te kunnen vaststellen. Deze dient tevens als objectieve maat voor de uiteindelijke effectmeting.

In onze doelgroep (enkelvoudige problematiek) blijkt dat er gemiddeld tien gesprekken nodig zijn om gestelde doelen te behalen.

In het eerste gesprek onderzoekt u samen met de psycholoog de aard en het ontstaan van de problemen en klachten waarvoor u hulp vraagt. Vervolgens stelt u in samenspraak vast wat u wilt bereiken of veranderen. Ook wordt u gevraagd wat uw verwachting is ten aanzien van de behandeling. Als er een beeld is van wat reëel haalbaar is, wordt er een behandelplan opgesteld. De psycholoog kan u adviseren, zelf de behandeling opstarten of u eventueel doorverwijzen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, waarin ook het resultaat van het vragenlijstonderzoek wordt opgenomen. Het verslag wordt, mits u daarvoor toestemming geeft, verzonden aan de verwijzer (huisarts of bedrijfsarts).

Sessies duren 45 tot 90 minuten, afhankelijk van het doel en de therapievorm. Tijdens deze gesprekken en vooral ook tussen de sessies wordt een actieve houding van u verwacht, waarmee u zelf in de gewenste richting aan verandering kunt werken. U wordt gevraagd zelf mee te denken over wat u wilt bespreken. Ook kan het zijn dat u opdrachten mee krijgt om tussen de sessies aan te werken. In de gesprekken wordt onder andere gekeken naar de rol van uw gedachten, emoties en gedrag in probleemsituaties, en vooral hoe deze waar nodig te veranderen.
In de loop van het traject zal worden geëvalueerd of het traject op koers ligt in de richting van de gestelde doelen. Het kan zijn dat behandeldoelen bijgesteld moeten worden.

Sessies kunnen desgewenst ook digitaal plaatsvinden. Tevens wordt er soms in aanvulling op de sessies ook gebruik gemaakt van E-healthmodules waarmee cliënten op eigen kracht extra stappen kunnen zetten in de gewenste richting.

Aan het eind van het traject wordt er een eindverslag gemaakt waarin wordt geëvalueerd welke doelen in hoeverre behaald zijn. In dit verslag kunnen tevens aandachtspunten richting de toekomst geformuleerd worden. U vult nogmaals de klachtenvragenlijst in, waarmee de effectiviteit van het traject objectief kan worden vastgesteld. U zult tevens een digitale vragenlijst ontvangen om uw tevredenheid over de zorgverlening van onze psychologenpraktijk te evalueren. Hierin kunt u aanbevelingen doen zodat wij onze zorgverlening zo optimaal mogelijk kunnen blijven afstemmen op de behoeftes van cliënten.

Zie ook kosten & vergoeding

Lees meer over onze therapievormenNeem contact op met Mobilé