Trajecten

Wij streven naar kortdurende therapie, dat wil zeggen dat er tussen de één en de 15 sessies nodig zijn.

Zo verloopt een kortlopende therapie

Voor de intake krijgt u een vragenformulier thuisgestuurd, waarop u onder andere uw gegevens en uw hulpvraag kunt schrijven. Ook krijgt u een klachtenlijst toegezonden (SCL-90-R), om ook op een objectieve wijze uw klachtenniveau te kunnen vaststellen.

Vanuit de statistieken blijkt dat mensen gemiddeld tien gesprekken nodig hebben om hun doelen te behalen.

Het eerste gesprek duurt 1 uur. Samen met de psycholoog onderzoekt u de problemen en klachten waarvoor u hulp vraagt. Vervolgens stelt u in samenspraak vast wat u wilt bereiken of veranderen. Ook wordt u gevraagd wat uw verwachting is ten aanzien van de behandeling. Als er een beeld is van wat reëel haalbaar is, wordt er een behandelplan opgesteld. De psycholoog kan u adviseren, zelf de behandeling opstarten of u eventueel verwijzen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt, waarin ook het resultaat van het vragenlijstonderzoek is verwoord. Het verslag kan, als u daarvoor toestemming geeft, verzonden worden aan uw bedrijfsarts of huisarts.

Gesprekken duren standaard 45 minuten. Tijdens de gesprekken wordt een actieve houding van u verwacht. U wordt uitgenodigd zelf mee te denken over de agenda van het gesprek. Ook kan het zijn dat u huiswerkopdrachten mee krijgt om uit te werken. Tijdens de gesprekken wordt onder andere gekeken naar de rol van gedachten en emoties. Er wordt aandacht besteed aan uw huidige gedrag en gekeken naar hoe u het anders zou willen. Disfunctionele gedachten worden uitgedaagd en nieuwe gedragsopties worden aangeboden en onderzocht middels gedragsexperimenten. Na elke 5 gesprekken vindt er een evaluatiemoment tijdens de sessie plaats. Daarbij wordt gekeken of het traject op koers is richting de tijdens de intake gestelde doelen. Het kan zijn dat behandeldoelen bijgesteld moeten worden. Ook wordt gekeken of de gesprekken prettig en effectief verlopen. Er wordt een kort verslag gemaakt van deze evaluatie. Dit verslag kan, met uw toestemming, verzonden worden naar uw huisarts of bedrijfsarts.

Aan het einde van de gesprekken wordt er een eindverslag gemaakt waarin duidelijk op schrift gesteld wordt welke doelen in hoeverre behaald zijn. Ook kunnen er in dit verslag een aantal aandachtspunten richting de toekomst geformuleerd worden. U wordt gevraagd wederom een klachtenvragenlijst in te vullen, net als in het begin van het traject. De resultaten op het moment van het afsluiten van het traject worden vergeleken met die van het beginmoment. Hierdoor is er ook een objectieve evaluatie van de effectiviteit van het traject. U zult ook een evaluatieformulier krijgen over de zorgverlening van onze psychologenpraktijk. Hierin kunt u aanbevelingen doen zodat wij onze zorgverlening zo optimaal mogelijk kunnen blijven afstemmen op de behoeftes van

Zie ook kosten & vergoeding

Lees meer over onze therapievormenNeem contact op met Mobilé