Klachten

Als u een klacht heeft, neemt u eerst contact op met ons. Wij zullen dan ons uiterste best doen uw klacht te verhelpen.

Graag willen wij een goede kwaliteit van zorg bieden. Maar ook bij ons kan toch iets verkeerd gaan. Als u een klacht heeft, neemt u eerst contact op met ons en bij voorkeur met degene, die de klacht veroorzaakt heeft. Wij zullen dan ons uiterste best doen uw klacht te verhelpen.

Als dit niet helpt, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij het N.I.P. (Nederlands Instituut van Psychologen), de landelijke beroepsvereniging van psychologen in Nederland.  Al onze psychologen zijn bij hen aangesloten. Bij het N.I.P kunt u een klacht indienen. Dit moet dan wel gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Het gaat hierbij dus om klachten over het gedrag van de psycholoog tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep.

De klacht kan worden ingediend bij het College van Toezicht. Dit College is een onafhankelijk orgaan. De leden van het College zijn verplicht tot geheimhouding van de behandelde zaken. Het adres is:

Nederlands Instituut van Psychologen
t.a.v. de adjunct-secretaris van het College van Toezicht
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam.

De klacht moet geprint, getypt of in duidelijk leesbaar handschrift worden ingediend, in achtvoud. Andere stukken van klager of aangeklaagde, die van belang lijken te zijn voor de behandeling van de klacht, kunnen als bijlage worden ingediend (vermeld dit op de klacht). De bijlage(n) moet(en) eveneens in achtvoud worden ingediend.

Neem contact op met Mobilé