Kennis maken

Onze psychologen stellen zich voor.

Iris de Koning

Psycholoog NIP, GZ-psycholoog BIG geregistreerd, EMDR (gevorderd)

Iris de Koning studeerde in 1996 af als psycholoog (neuro- en revalidatiepsychologie).
Aanvankelijk heeft zij veel neuropsychologisch diagnostisch werk gedaan in verschillende ziekenhuizen en voor onderzoeksprojecten, onder andere gericht op het neurocognitief effect van oplosmiddelen. In 2003 is zij daarnaast gestart met de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. Deze heeft zij in 2006 afgerond. Hierna is zij als behandelend psycholoog gaan werken in de revalidatie, doelgroepen NAH en chronische pijn. Hierbij lag het accent op de manier van coping door persoonlijkheidskenmerken.

Sinds 2011 werkt Iris als zelfstandig psycholoog. In 2013 heeft zij zich aangesloten bij Psychologenpraktijk Mobilé. Hier helpt ze cliënten bij het herstellen van hun psychologische en emotionele disbalans. Ze werkt vanuit cognitief gedragstherapeut kader, met een voorkeur voor Acceptance and Commitment Therapy. Tevens zet ze EMDR in voor een breed scala aan doeleinden: angsten, trauma, zelfbeeld.

Iris is geregistreerd GZ-psycholoog, lid van de vereniging EMDR en aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Specialisaties: traumaverwerking, angst, overbelastingsklachten, zelfbeeldproblematiek, chronische pijnklachten, niet-aangeboren hersenletsel.

Aanvullende cursussen en opleidingen: o.a EMDR (basis en verdieping), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), directieve therapie, cognitieve gedragstherapie.

Caren de Graaff

Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut, Psycholoog NIP, GZ-
psycholoog, Cognitief gedragstherapeut (supervisor), EMDR
practitioner, junior schematherapeut

Caren de Graaff heeft na het VWO de opleiding tot
operatiekamerassistente gedaan. Daarna deed zij een middenkader
opleiding management. Ze heeft een aantal jaren op de
operatiekamers gewerkt en een aantal jaren andere functies gehad
binnen ziekenhuizen oa in Indonesië.
In 2000 is zij psychologie gaan studeren, waarna meer praktijk
gerichte opleidingen zoals de GZ-opleiding en de opleiding tot
cognitief gedragstherapeut volgden. Verder bekwaamde zij zich in
de EMDR, in de positieve en de oplossingsgerichte psychologie en in
de schematherapie. Zij heeft een aantal jaren medische ethiek
gegeven aan de HAN. Ze is lid van de vereniging gedragstherapie en
cognitieve therapie, de EMDR vereniging, de vereniging voor
schematherapie en het Nederlands Instituut voor Psychologen. Zij is bestuurslid van de sectie
oplossingsgerichte therapie.
Haar praktijk ervaring psychologie ligt in het begeleiden van de werkende mens, voor verschillende
bedrijven en particuliere cliënten als zelfstandige vanuit psychologenpraktijk Mobilé. Op dit
moment werkt ze alleen nog voor een enkele zorginstelling om hun medewerkers te begeleiden.
Vanaf 2016 werkt zij namelijk daarnaast binnen de afdeling medische psychologie van Rijnstate
ziekenhuis. Daar is zij betrokken bij patiënten voor het doen van diagnostisch onderzoek en geeft
zij therapie. Zij neemt geen particuliere patiënten meer aan vanuit psychologenpraktijk Mobilé.

Irene van Boven

GZ-psycholoog BIG geregistreerd, EMDR (therapeut)

Na haar studie psychologie is Irene van Boven enkele jaren werkzaam geweest in een ziekenhuis, verpleeghuis en psychotherapiepraktijk. Daarvóór is zij langdurig werkzaam geweest als ccu-verpleegkundige en heeft dus veel ervaring in de somatische gezondheidszorg.
Het geven van groepsbehandeling aan hartpatiënten en later het opzetten van groepsbehandeling in het afasiecentrum, was van toegevoegde waarde in het begeleiden en ondersteunen van patiënten/cliënten met somatische aandoeningen. In de psychotherapiepraktijk heeft zij te maken gehad met uiteenlopende casuïstiek, zowel in de gbggz als de sggz.
Sinds 2018 is zij werkzaam voor psychologenpraktijk Mobilé. Tot voor kort werkte zij daarnaast in de St. Maartenskliniek.

Haar expertise betreft vooral – maar niet uitsluitend – het begeleiden van mensen die problemen ervaren na het doormaken van vaak ingrijpende life-events. Daarnaast richt zij zich op het begeleiden van angst- en stemmingsstoornissen. In haar behandeling maakt zij veelal gebruik van technieken uit de cognitieve- en oplossingsgerichte gedragstherapie, maar past zij ook Mindfulness, ACT en zonodig EMDR toe.
Irene richt zich niet alleen op het klachtenpatroon van mensen, maar leert cliënten juist om gebruik te maken van de potenties die men in zich heeft om de draaglast te verminderen en de draagkracht te verhogen. Zij streeft ernaar te werken in een ontspannen/informele sfeer en benadert cliënten door zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun wensen en mogelijkheden.

Irene is (big)geregistreerd GZ-psycholoog en lid van de NvGzp, lid van de vereniging EMDR en aangesloten bij het NIP.

Specialisaties: surmenage/burn-out, somatische aandoeningen, life-events, angst- en stemmingsklachten, trauma, levensfaseproblematiek.

Aanvullende cursussen en opleidingen: o.a EMDR (basis en gevorderd), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), cognitieve gedragstherapie, IBSR (Inquiry-Based Stress Reduction, ‘The Work’), MBCT/MBSR (Mindfulness-Based Cognitive Therapy/Stress Reduction).