Kennis maken

Onze psychologen stellen zich voor.

Iris de Koning (1972)

Psycholoog NIP, GZ-psycholoog BIG geregistreerd, EMDR (gevorderd)

Iris de Koning studeerde in 1996 af als psycholoog (neuro- en revalidatiepsychologie).
Aanvankelijk heeft zij veel neuropsychologisch diagnostisch werk gedaan in verschillende ziekenhuizen en voor onderzoeksprojecten, onder andere gericht op het neurocognitief effect van oplosmiddelen. In 2003 is zij daarnaast gestart met de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. Deze heeft zij in 2006 afgerond.  Hierna is zij als behandelend psycholoog gaan werken in de neuro-revalidatie, waarbij het accent lag op het ondersteunen van het proces van leren omgaan met niet-aangeboren hersenletsel. Met een overstap naar een andere werkplek in de revalidatie (Groot Klimmendaal, locatie Doetinchem) kwam daar ook de doelgroep chronische pijn bij. Ook daarbij richt zij zich met name op de manier van coping door persoonlijkheidskenmerken.

Sinds 2011 werkt Iris voor Vitalys Bedrijvenklinieken waar zij bij (dreigend) ziekteverzuim werknemers met psychische klachten behandelt ter ondersteuningen van van reïntegratie of preventie van verzuim. In 2013 heeft zij zich als eerstelijnspsycholoog aangesloten bij Psychologenpraktijk Mobilé.

Iris is geregistreerd GZ-psycholoog, lid van de vereniging EMDR en aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Specialisaties: traumaverwerking, angst, overbelastingsklachten, chronische pijnklachten, niet-aangeboren hersenletsel.

Aanvullende cursussen en opleidingen: o.a EMDR (basis en verdieping), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), directieve therapie, cognitieve gedragstherapie.

Caren de Graaff, (1969)

Psycholoog NIP, GZ-psycholoog BIG geregistreerd, Cognitief gedragstherapeut, EMDR (practitioner)

Caren de Graaff heeft na het VWO de opleiding tot operatiekamerassistente gedaan. Daarna volgde een middenkader opleiding. Zij heeft twee periodes (2 jaar en een jaar) in Indonesië gewerkt. In deze periode heeft zij OK assistenten daar opgeleid, geholpen met de kwaliteitsbewaking binnen twee locale ziekenhuizen als leidinggevende, meegeholpen met het opzetten van een kliniek, het verlenen van ontwikkelingshulp (vrijwilligerswerk) en is zij een brug geweest tussen buitenlandse patiënten en de zorgverleners in de locale ziekenhuizen. Ook droeg zij zorg voor de repatriëring van een aantal van deze buitenlandse patiënten.

Om haar kennis over de mens te verdiepen is zij psychologie gaan studeren, gericht op de werkende mens. In 2004 leidde dit tot het winnen van de David van Lennep prijs voor het door haar geleverde onderzoek naar stigmatisering van mensen die terugkeren op de werkplek na afwezigheid door psychische klachten. Omdat haar hart ligt bij het werken met mensen is zij gestopt met promotieonderzoek en door gegaan met meer praktijk gerichte opleidingen zoals de GZ-opleiding en de opleiding tot cognitief gedragstherapeut. Verdere gevolgde opleidingen: EMDR (basis, vervolg en practitioner opleiding), oplossingsgerichte therapie, en een korte cursus mindfullness.

Naast het werk als psycholoog heeft Caren 4 jaar medische ethiek gegeven aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen; een kruispunt tussen haar oude en haar nieuwe vakgebied.

Praktijk ervaring psychologie ligt in het begeleiden van de werkende mens, eerst binnen Schnitker en Voortman, later binnen Mercer en RBZ Bedrijfszorg. In 2007 heeft zij met collega Marrig Batelaan psychologenpraktijk Mobilé opgericht. Een aantal van haar grote opdrachtgevers zijn zorginstellingen, waardoor praktijk ervaring binnen de zorg en kennis van de psychologische begeleiding goed gecombineerd wordt. Daarnaast zijn er uiteraard ook vele patiënten die uit niet zorginstellingen verwezen worden. Ook weten particuliere cliënten inmiddels de weg te vinden.

Caren de Graaff is lid van de vereniging gedragstherapie en cognitieve therapie, de EMDR vereniging en het Nederlands Instituut voor Psychologen. Zij is bestuurslid van de sectie oplossingsgerichte therapie. Op dit moment is zij bij Rijnstate Ziekenhuis en aan de Radboud Universiteit aan het specialiseren tot Klinisch Psycholoog tot december 2019. Tot die tijd zal zij geen cliënte zien voor psychologenpraktijk Mobile’ maar wel op de achtergrond betrokken blijven.

Irene van Boven (1962)

GZ-psycholoog BIG geregistreerd, EMDR (therapeut)

Na haar studie psychologie is Irene van Boven enkele jaren werkzaam geweest in een ziekenhuis, verpleeghuis en psychotherapiepraktijk. Daarvoor is zij langdurig werkzaam geweest als ccu-verpleegkundige en heeft dus veel ervaring in de somatische gezondheidszorg.
Het geven van groepsbehandeling aan hartpatiënten en later het opzetten van groepsbehandeling in het afasiecentrum, was van toegevoegde waarde in het begeleiden en ondersteunen van patiënten/cliënten met somatische aandoeningen. In de psychotherapiepraktijk heeft zij te maken gehad met uiteenlopende casuïstiek, zowel in de gbggz als de sggz.
Sinds 2018 is zij werkzaam voor psychologenpraktijk Mobilé.

Haar expertise betreft vooral – maar niet uitsluitend – het begeleiden van mensen die problemen ervaren na het doormaken van vaak ingrijpende life-events. Daarnaast richt zij zich op het begeleiden van angst- en stemmingsstoornissen. In haar behandeling maakt zij veelal gebruik van technieken uit de cognitieve- en oplossingsgerichte gedragstherapie, maar past zij ook Mindfulness, ACT en zonodig EMDR toe.
Irene richt zich niet alleen op het klachtenpatroon van mensen, maar leert cliënten juist om gebruik te maken van de potenties die men in zich heeft om de draaglast te verminderen en de draagkracht te verhogen. Zij streeft ernaar te werken in een ontspannen/informele sfeer en benadert cliënten door zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun wensen en mogelijkheden.

Irene is (big)geregistreerd GZ-psycholoog en lid van de NvGzp, lid van de vereniging EMDR en aangesloten bij het NIP.

Specialisaties: surmenage, somatische aandoeningen, life-events, angst- en stemmingsklachten.

Aanvullende cursussen en opleidingen: o.a EMDR (basis en gevorderd), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), cognitieve gedragstherapie, IBSR (Inquiry-Based Stress Reduction, ‘The Work’), MBCT/MBSR (Mindfulness-Based Cognitive Therapy/Stress Reduction).